نمایشگاه ها

نمایشگاههای پیش رو

نمایشگاههای گذشته

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران - تهران 18 الی 15 مرداد 97
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران - تهران 21 الی 24 مرداد 96
بیستمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه ایران - تبریز 19 الی 22 اردیبهشت 96
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی ایران - تهران 27 الی 30 مهرماه 95
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه ایران - تبریز 21 الی 24 اردیبهشت 95
ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، مسکن و انبوه سازان ایران - اردبیل 11 الی 14 اسفند 94
نمایشگاه تخصصی تاسیسات ساختمان، سیستم های حرارتی و برودتی ایران - سنندج 10 الی 14 اسفند 94
پنجمین نمایشگاه تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی ایران - رشت 15 الی 18 دی 94
هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران - اصفهان 10 الی 13 دی 94
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان امارات متحده عربی - دبی 2 الی 5 آذر 94
یازدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق - سلیمانیه 23 الی 26 آبان 94
هشتمین نمایشگاه بین المللی ساختمان ترکمنستان - داغستان 5 الی 7 شهریور 94
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان ایران - تهران 18 الی 21 مرداد 94
هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ایران - زنجان 7 الی 10 مرداد 94
هجدهمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه ایران - تبریز 22 الی 25 اردیبهشت 94
سی و هشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان ترکیه - استانبول 1 الی 5 اردیبهشت 94

آیا مایلید زمان نمایشگاه بعدی را به شما یادآوری کنیم؟

در صورتی که تمایل داشته باشید ما میتوانیم زمان نمایشگاههایمان را به شما یادآوری کنیم.